Nordiska Teaterskolan blir tvåårig

Nordiska Teaterskolan erbjuder fr.o.m. läsåret 2016/17 ett andra år med inriktning på skådespeleri. Kursledare blir Svante Grogarn och Michael Norlind. Svante är sedan flera år linjeansvarig för Nordiska Teaterskolan. Michael har en bakgrund som verksamhetsledare för Teaterhögskolan I Luleå.

Ett andra år

I och med ett andra år finns stora möjligheter att utveckla och fördjupa Nordiska Teaterskolans särart och inriktning. Skolan har alltid sökt sig bortanför det traditionella med en tydlig inriktning på kropp, rörelse och ett bildrikt scenspråk. Målet är att erbjuda kursdeltagarna möjligheter att utvecklas som självständigt skapande scenkonstnärer och söka egna autentiska uttryck där olika metoder för skådespeleri kan komplettera varandra och bli otvingande kreativa verktyg.

En starkare skola

Även det första året kommer att påverkas av utvidgningen, kursplanen kommer att förändras och anpassas klasstorlek och ett möjligt tvåårigt perspektiv. Det andra året kommer även att bidra till att erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan klasserna.

En mindre grupp

Det andra året erbjuds till en mindre elevgrupp på 12 deltagare. Det betyder både möjlighet till ett starkare individuellt fokus och ett tydligare ensembleperspektiv.

Professionella lärare

Elever undervisar inte och blir inte undervisade eller regisserade av elever. Undervisningen ges av yrkesverksamma lärare med professionell förankring.

Frihet och ansvar

Det andra året är baserat på stor frihet och stort ansvarstagande, både för den enskilde deltagaren och för ensemblen. Det är en scenkonstnärlig utbildning som kräver egna konstnärliga antaganden. Ensemblen måste själv strukturera stora delar av arbetet och ansvara själv för att disponera budget och lärarresurser. Det betyder bl a att elevgruppen får en summa pengar som den kan anställa gästlärare för.

Vem kan söka?

Det andra året är i första hand riktat till de som tidigare har avslutat teaterskolans grundår. Detta är en separat kurs, en påbyggnad. Det betyder att en deltagare mycket väl kan bli antagen till det första året och sedan välja att lämna skolan, men också att det finns möjlighet att söka det andra året. Det andra året söks på skolans ansökningsblankett med personligt brev och med intervju. Antagningen baseras på deltagarens arbete under första året och skriftliga ansökan samt intervju. Urvalet görs med mål att skapa en väl fungerande grupp som har förutsättningar att helhjärtat delta i arbetet på kursen. Alla som deltagit under det första året är välkomna att söka till det andra året. Ansökan behöver inte göras direkt följande det första året, utan den som söker kan ha gjort ett uppehåll. Till det andra året antas maximalt 12 deltagare.

De som söker får besked om antagningen direkt efter skolans slut i maj. Antagningsbeslutet kan inte överklagas men du kan få en motivering.