Nordiska Teaterskolan

Undervisningen

Nordiska Teaterskolan är inriktad på skådespelarens seriösa konstnärliga processer. Arbetet handlar till största del om det inre mötet med dramatiskt material, medarbetare och egna erfarenheter – och att sedan ge detta möte en yttre form. Denna väg till att ”spela teater” kan upplevas som lång och ibland kräva flera omvägar.

Det är nästan omöjligt, och kanske även ointressant, att skilja undervisning från estetik. Det betyder att det hos lärarna på teaterlinjen finns ett synsätt på skådespeleri som präglar både undervisning och elevproduktioner. På teaterlinjen bottnar den huvudsakiga undervisningen i två traditioner. Dels den psykologiska realismen i Stanislavkijs anda, och dels rörelsebaserad skådespelarträning med rötterna i Jerzy Grotowskis teatersyn.

Vi vill erbjuda ett år då du arbetar med teater på allvar och får en så ambitiös kurs som möjligt på folkhögskolenivå. Hur du sedan väljer att gå vidare är ditt beslut. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha kommit längre och djupare med dig själv som skådespelare och människa. För att hjälpa dig i dina studier arbetar vi med dagboksanteckningar, målanalys och styrda utvecklingssamtal.

Teatern i världen

Att arbeta med uttryck innebär ett ansvar. Vi vill gärna diskutera och undersöka frågor som har att göra med teaterns relation till samhället. Det handlar begrepp som genus, etnicitet, samhällsstrukturer och politik. Vad vill teatern och vad vill du med teatern? Vem är det som bestämmer i en teaterproduktion? Är det publiken, eller regissören, eller skådespelarna? Spelar könet någon roll? Vad är det som gör teater till konst? Är all teater konst?

Den praktiska formen

Undervisningen på Nordiska Teaterskolan är indelad i block. Återkommande varje vecka är klassamling samt lektioner i akrobatik och röst. I stort sett har vi lektioner måndag till torsdag kl 8.30/9.00 – 16.30 och fredag kl 8.30/9.00 – 12.00. Ibland är det även lektioner på kvällar och helger. Periodvis krävs det att du gör egna förberedelser och uppgifter utanför skoltid. Vid några tillfällen varje år deltar eleverna från Nordiska Teaterskolan i temadagar och samlingar för hela skolan. Under varje block kompletteras undervisningen med pjäsläsningar och lektioner i t ex ljus, ljud och scenteknik.

Block på höstterminen

  • Rörelsebaserad skådespelarträning
  • Introduktion till psykologisk realistisk gestaltning
  • Röst & tal
  • Individuellt textarbete
  • Scenframställningsprojekt med redovisningar
  • Julföreställning

Block på vårterminen

  • Psykologisk realistisk gestaltning
  • Maskgestaltning
  • Slutproduktioner
  • Föreställningsperiod