LOKALER

Nordiska Teaterskolan Teater 

Teaterlinjen har tillgång till egna lokaler avsedda för att arbeta med teater. Vi har teknisk utrustning för att kunna arbeta på en professionell nivå med ljus, ljud och scenteknik. Teaterhuset renoverades 2012 med nytt ventilations och uppvärmningssystem, förbättring av scenteknik, ommålning och större förrådsutrymmen.

Nordiska Teaterskolan Lokaler Träning
Stora salen

220 m2 med rörelsevänligt trägolv. Salen är tekniskt anpassad för att även användas som scenrum vid våra produktioner. Det finns råsystem och ordentlig teknik för ljussättning. Rummet kan täckas in med textilier, och publik kan placeras på många olika sätt. I stora salen sker merparten undervisningen på linjen. Ibland används salen av hela skolan för samlingar, föredrag och fester.

Nordiska Teaterskolan Lokaler
Studion

Ett lite mindre rum för lektioner eller föreställningar. Rummet har teknik för ljussättning och för att kunna användas vid föreställningar.

Nordiska Teaterskolan Lokaler Scenen
Verkstan

En verkstad som även används som klassrum. Här finns verktyg och materiel för masktillverkning, snickeri, måleri mm. Vid föreställningsproduktion finns möjlighet att arbeta med dekorbygge på en professionell nivå.

Nordiska Teaterskolan Lokaler
Scenen

I anslutning till stora salen finns en blackbox för undervisning och föreställningar. Scenen är bra tekniskt utrustad för att kunna arbeta med ljussättning, scenografi och produktion.

Nordiska Teaterskolan Arbete
Teknik

Teaterlinjen har relativt hög teaterteknisk standard. Vi har tillgång till ett hundratal strålkastare, datoriserade ljusbord, dimmerrum, ljudanläggningar och scenteknik. I vissa projekt använder vi Qlab för datastyrning av ljud, ljus och video.

I teaterbyggnadens entré finns foajé med kök. Dessutom sminkloge, omklädningsrum, bastu, kostymförråd, rekvisitaförråd, scen och möbelförråd, och teknikutrymmen. Hela byggnaden har ett öppet trådlöst nätverk. I skolans huvudbyggnad finns bibliotek och datasal.

Som elev på teaterlinjen har du alltid tillgång till arbetslokalerna, dygnet runt.

Nordiska Teaterskolan Lokaler
Nordiska Teaterskolan Lokaler